23 Юни 15:12

Как работим

ЗапитванеЗапитване

За да можем да ви направим конкретна оферта и след това да изработим вашия сайт ще ни е необходима информация за вас, вашия бизнес и цели. За да постигнем това ще ви предоставим въпросник, съдържащ въпроси относно сферата на действие на вашата компания, представата ви за визията на сайта, както и неговата функционалност, структура и цели. Към въпросите сме добавили пояснения за ваше улеснение. Ако се затруднявате с попълването или имате неясноти винаги може да се обърнете към нас за помощ и консултация.

ИзработкаИзработка

След превеждане на първите 50% от стойността на сделката и след предоставяне от ваша страна на всички необходими материали за реализиране на проекта започва да тече срока за изпълнение и съответно пристъпваме към работа по сайта. Точките от заданието се изпълняват последователно, като непекъснато ви държим в течение за текущия статус на проекта. След като веднъж сайта бъде „съживен" ще имате възможност непрекъснато да наблюдавате неговото развитие. В процеса на изработка ще държим непрекъсната връзка с вас за да споделяте мнението относно развитието на проекта и евентуални корекции, които искате да бъдат направени.

ОфертаОферта

На базата не попълнения от вас въпросник ние ви изготвяме ценова оферта, като се съобразяваме с текущото състояние на сайта ви (или липсата на такъв) и особеностите на вашия бизнес. Обсъждаме с вас офертата и при необходмиост правим корекции. След като одобрите нашето цеоново предложение пристъпваме към подписване на договор за изработка.

Как работим

ЗаданиеЗадание

Съгласно представената от нас оферта изготвяме задание, в което се описват всички съставни елементи на проекта. Това задание е неразделна част от договора и проекта се счита за изпълнен след изпълнение на всички точки фигуриращи в него. Сключваме договор за изработка на сайта, в който освен заданието са включени и условията за плащане, както и сроковете за изпълнение.

ФинализиранеФинализиране

След приключване на нашата работа попълвате формуляр, че сте съгласен/а с извършената работа по проекта. Превеждате втората половина от стойността на сделката. Публикуваме вече готовият сайт. Ако проекта включва и система за управление на съдържанието това е момента, в който ви предоставяме необходимите данни за достъп до системата, инструкции за работа на български език и провеждаме обучение. Предоставяме ви резервно копие на сайта (и базите данни към него) във вида, в който сте одобрили проекта.