23 Юни 15:11

Какво е домейн?

Всеки един сайт в Интернет има уникален адрес, което представлява и неговото домейн име. Вие трябва да го изпишете в браузърът си, за да видите дадения адрес. Да кажем, че искате да посетите търсачката Google, трябва да изпишете домейн името на Google, т.е. google.com.

Какво е хостинг?

Понятието "уеб хостинг" произлиза от английската дума „host“, която буквално преведено означава "домакин, стопанин, съдържател". Хостингът представлява срочен абонамент за ресурсите на даден компютър (сървър), който има директен достъп към Интернет. Т.е. за да е видим сайта Ви в интернет, той трябва да е на компютър който работи 24 часа в денонощието (сървър) и има достъп до интернет. Ползването на сървъри се нарича хостинг услуга. Без осигурен хостинг няма как да използвате сайта си.

Какво е HTML?

Абревиатурата произлиза от HyperText Markup Language. Това е кодов език използван за създаването на Хипертекстови документи, които да се използват от www. - World Wide Web – или от световната мрежа. HTML много прилича на старомоден код за писане, където „заобикаляш” един параграф от текст с кодове и знаци, които определят как ще бъде оформен текста при изобразяването му в браузъра.

Какво е JavaScript?

JavaScript е програмен език, който изпраща команди към вашия браузър по време на зареждане на HTML страницата. JavaScript се интерпретира и изпълнява от уеб браузъра. JavaScript функциите могат да бъдат извикани вътре в уеб документа, като често работят с функции на мишката, натискане на бутони от уеб страницата или други действия, които потребителя трябва да извърши.

Какво е PHP?

Hypertext Preprocessor (PHP) е сървърно-базиран скрипт език, използван за създаване на динамични уеб страници. PHP кода може да бъде "вграждан" в HTML страниците. Кода на вложения в документа PHP скрипт остава невидим за ползвателите на страницата тъй като се изпълнява на сървъра.

Какво е Flash?

Flash е софтуерна платформа за създаване на интерактивно съдържание в интернет (анимации, менюта, банери, видео, цели сайтове и т.н.)

Какво е система за управление на съдържанието (CMS)?

Това е уеб базирана система посредством, която собственика на сайта управлява неговото съдържание. Тя позволява на хора без специфични технически познания лесно и удобно да актуализират и променят информацията в сайта си.

Какво е SEO?

SEO – Search Engine Optimization - представлява оптимизиране на уебсайт с цел подобряване на откриваемостта му от търсещите машини.

Какво е статичен сайт?

Това е сайт в който всяка страница е изградена сама за себе си и представлява самостоятелен HTML файл, в който са поместени всички елементи от страницата (дизайн и съдържание).

Какво е динамичен сайт?

Това е сайт при който общия изглед на страницата се дефинира в отделен общ за всички страници шаблон (темплейт) а самото съдържание е записано в база данни от където се извиква за динамичното генериране на всяка отделна страница.

Статичен или динамичен сайт?

Както статичните така и динамичните сайтове имат своите предимства и недостатъци. Предимствата им са следните:

  • Статичен сайт – дава пълна свобода при дизайна и позволява по-нестандартна визия; по-лесно се оптимизира за търсещите машини; изисква по-малко обработка от страна на сървъра; ниска първоначална инвестиция.
  • Динамичен сайт – лесна промяна на информацията от собственика на сайта без да е необходима намесата на уеб дизайнера; лесна промяна на дизайна на сайта в бъдеще; възможност за множество активни функционалности.

Недостатъците на двата типа сайтове са следните:

  • Статичен сайт – актуализирането на информацията изисква опит и познания в сферата на уеб дизайна; невъзможност за активни функционалности (филтриране, търсени и т.н.); промяната на дизайна в бъдеще е много по-трудоемка спрямо динаминия сайт.
  • Динамичен сайт – по-висока първоначална инвестиция; има нужда от повече ресурс от страна на сървъра; по трудно се подлага на оптимизация за търсещи машини; възможни са ограничения по отношение на графичното оформление на сайта.

Изводът който може да се направи, е че статичният сайт е правилният избор за вас, ако възнамерявате да имате малко на брой страници и не планирате често актуализиране на тяхното съдържание. Динамичният сайт от своя страна е правилният избор, когато са налице много на брой страници, необходима е по-сложна функционалност (онлайн каталог, магазин, коментари, търсене и т.н.) и сайта ще се актуализира редовно.

Колко струва изработката на уеб сайт?

Цената за изработка на един сайт зависи от неговата сложност, вашите изисквания и ресурса, който следва да бъде вложен. Разполагаме с готови решения, чиято цена можем да цитираме веднага. Ако обаче искате бъдещият ви сайт да бъде уникален по отношение на уеб дизайн, визия и функционалност ще трябва да ни запознаете подробно с изискванията си за да можем да направим точна оценка на сумата за неговата изработка.

Колко време отнема изработката на един уеб сайт?

След като сме наясно от какво точно се нуждаете ще направим преценка какъв ресусрс е необходим за изработка и каква е текущата ни натовареност. Обявеният срок за изпълнение е важна отправна точка и ние стриктно се придържаме към него. Освен от необходимия ресурс за изработка и нашата натовареност срокът за изпълнение зависи и от вашата готовност. Поради тази причина изискваме от нашите клиенти да ни предоставят всички необходими материали за изработка на сайте преди да започнем работа по проекта.

end faq